Order the DVD TV Schedule Facebook

Episode Name

“Mama’s New Job:
Húŋkupi kiŋ wówaši lečhála tȟáwa kiŋ"
[Episode # 2b]

Broadcast Date:
Sunday, September 18, 2011 9AM CST
SDPB-3  /  PrairiePublic-4

Supporting Materials:
Episode Script  
Episode Vocabulary 
Comprehension Questions

English

When Mama decides to open her own quilt shop, Papa and the cubs are convinced they won’t be able to cope around the house without her. However it’s only when they stop thinking about themselves and start thinking about supporting Mama and her new endeavour do Papa and the cubs band together to share the load and make it
work.

Lakota

Matȟó Hokšíla húŋku kiŋ owíŋža paškíškapi owíyopȟeye waŋží íŋyaŋgkhiyiŋ kta gluštáŋ. Ho éyaš atkúku kiŋ é na čhiŋčála kiŋ išnála taŋyáŋ thiglépi okíhipi šni kéčhaŋič’iŋpi. Kítaŋȟčiŋ awáič’ičhiŋpi kiŋ hé ayúštaŋpi yuŋkȟáŋ tókheškhe húŋku kiŋ wówaši ečhúŋ kta patítaŋpi kta héči awáčhiŋpi okíhipi. Ptáyela wówaši ečhúŋpi háŋtaŋš táku ke éyaš ečhél ikíčiyayapi kta čha akíblezapi.